cover photo

Zoznam centier

Očné kliniky a oddelenia, ktoré sú zaradené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Liečbu VPDM a DEM podľa platných indikačných kritérií uvedených vo Vestníku MZSR plne hradí vaša zdravotná poisťovňa.

 • Trnava
  Trnava

  Trnava

  Očné oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
  Andreja Žarnova 485, 917 02 Trnava
  033 59 38 947

 • Martin
  Martin

  Martin

  Očná klinika MFN
  Kollárova 22

 • Trebišov
  Trebišov

  Trebišov

  Očné oddelenie NsP, a. s.

 • Poprad
  Poprad

  Poprad

  Očné oddelenie NsP,
  Banícka 803/28

 • Bojnice
  Bojnice

  Bojnice

  Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

 • Zvolen
  Zvolen

  Zvolen

  OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene

 • Nové Zámky
  Nové Zámky

  Nové Zámky

  Očné oddelenie FNsP

 • Ružomberok
  Ružomberok

  Ružomberok

  Očná klinika ÚVN SNP
  ul. gen. M. Vesela 21

 • Trenčín
  Trenčín

  Trenčín

  Fakultná nemocnica
  Legionárska 2

 • Nitra
  Nitra

  Nitra

  Očná klinika Fakultná nemocnica
  Špitálska 6

 • Žilina
  Žilina

  Žilina

  Očné oddelenie NsP
  V. Spanyola 43

 • Košice
  Košice

  Košice

  Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1
  SNP 1

  Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43
  Rastislavova 43

 • Prešov
  Prešov

  Prešov

  Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana
  Hollého 14

 • Banská Bystrica
  Banská Bystrica

  Banská Bystrica

  II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta

 • Bratislava
  Bratislava

  Bratislava

  Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov
  Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  02/ 48 234 207, vrchná sestra

  Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda
  Antolská 11, 851 07 Bratislava
  02/68673263, vedúca sestra

  Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.
  Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava
  02/3261 2035, objednávanie pacientov po 13tej hod.