cover photo

Zoznam centier

Očné kliniky a oddelenia, ktoré sú zaradené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Liečbu VPDM a DEM podľa platných indikačných kritérií uvedených vo Vestníku MZSR plne hradí vaša zdravotná poisťovňa.

 • Banská Bystrica
  Banská Bystrica

  Banská Bystrica

  Očné oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  Tel.č. všeobecná amb.: +421 48 441 3697
  Tel.č. očná cievna a metabolická amb.: +421 48 441 3826
  Tel.č. Vitreoretinálna amb.: +421 48 441 3210
  Tel.č. Sekretariát: +421 48 441 2147

 • Bojnice
  Bojnice

  Bojnice

  Očné oddelenie, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Nemocničná 2, 97201 Bojnice
  Tel.č.: +421 46 51 12 111

 • Bratislava
  Bratislava

  Bratislava

  Klinika oftalmológie LFUK a UNB- Univerzitná nemocnica Bratislava
  Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  Tel.č.: +421 2 482 347 82

  Očné oddelenie - Univerzitná nemocnica- Nemocnica sv. Michala a.s.
  Satinského 1, 811 08 Bratislava
  Objednávanie pacientov po 13.00, Tel.č.: +421 2 3261 2033

  Očná klinika SZU a UNB – Univerzitná nemocnica Bratislava
  Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  Tel.č.: +421 2 68673263

 • Košice
  Košice

  Košice

  Očná klinika, UN LP Košice, Horná Nemocnica, pracovisko SNP
  Tr. SNP 1, 040 01 Košice, Ambulancia pre metabolické a cievne ochorenie oka
  Tel.č.: +421 55 6403838

  Očné oddelenie, UN LP Košice, Dolná Nemocnica, pracovisko Rastislavova
  Rastislavova 43, 040 01 Košice, Ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka a liečbu laserom IV.pavilón/8, 1.posch.
  Denne 7:30-9:00 a 13:30-15:00, Tel.č.: +421 55 6152463

 • Martin
  Martin

  Martin

  Očná klinika, Univerzitná nemocnica Martin
  Kollárova 2, 036 01 Martin
  Sietnicová ambulancia, Tel.č.: +421 43 4203 864
  : +421 43 4203 970
  Očná ambulancia, Tel.č.: +421 43 4203 362

 • Nitra
  Nitra

  Nitra

  Očná klinika – Fakultná nemocnica Nitra
  Špitálska 6, 949 01 Nitra
  Tel.č.: +421 37 654 5960

 • Nové Zámky
  Nové Zámky

  Nové Zámky

  Očné oddelenie – FNsP Nové Zámky
  Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky
  Tel.č.: +421 35 691 2838

 • Poprad
  Poprad

  Poprad

  Očné oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., Metabolická očná ambulancia
  Banícka 803/28, 058 45 Poprad
  Tel.č.: +421 52 7125424

 • Prešov
  Prešov

  Prešov

  Oddelenie Oftalmológie, FNsP J.A.Reimana Prešov, Oftalmologická ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka Geriatrický pavilón, 4.posch.,č.dverí 406,408
  Hollého 14, 080 01 Prešov
  Tel.č.: +421 51 70 11 020

 • Ružomberok
  Ružomberok

  Ružomberok

  Klinika oftalmológie ÚVN SNP RUŽOMBEROK
  Arm.gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Cievna ambulancia
  Denne po 13:00, Tel.č. Recepcia: +421 44 4382896

 • Trebišov
  Trebišov

  Trebišov

  Očné oddelenie JZS, Nemocnica Svet Zdravia Trebišov
  SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, ProCare, Oftalmologická ambulancia I.
  Denne 14:00-15:00, Tel.č.: +421 908 411 747

 • Trenčín
  Trenčín

  Trenčín

  Očná klinika, FN Trenčín
  Legionárska ul. 28 , 911 01 Trenčín
  Tel.č. Ambulancia VPDM: +421 32 6566672
  Tel.č. Ambulancia pre cievne choroby: +421 32 6566505
  Tel.č. Recepcia očnej kliniky: +421 940 627 191

  https://fntn.sk/index.php/sk/zdravotnicke-pracoviska/ocna-klinika1

 • Trnava
  Trnava

  Trnava

  Očné oddelenie, FN Trnava, Retinologická ambulacia
  Andreja Žarnova 485, 917 02 Trnava
  Tel.č.: +421 33 5938 964

 • Žilina
  Žilina

  Žilina

  Očné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
  Tel.č. na nemocnicu-spojovateľa: +421 41 5110 111
  Tel.č. na príjmovú ambulanciu: +421 41 5110 366

 • Zvolen
  Zvolen

  Zvolen

  OFTAL Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia Zvolen
  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
  Tel.č.: +421 45 520 14 40

 • Banská Bystrica
  Očné oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  Tel.č. všeobecná amb.: +421 48 441 3697
  Tel.č. očná cievna a metabolická amb.: +421 48 441 3826
  Tel.č. Vitreoretinálna amb.: +421 48 441 3210
  Tel.č. Sekretariát: +421 48 441 2147
 • Bojnice
  Očné oddelenie, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Nemocničná 2, 97201 Bojnice
  Tel.č.: +421 46 51 12 111
 • Bratislava
  Klinika oftalmológie LFUK a UNB- Univerzitná nemocnica Bratislava
  Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  Tel.č.: +421 2 482 347 82
 • Bratislava
  Očné oddelenie - Univerzitná nemocnica- Nemocnica sv. Michala a.s.
  Satinského 1, 811 08 Bratislava
  Objednávanie pacientov po 13.00, Tel.č.: +421 2 3261 2033
 • Bratislava
  Očná klinika SZU a UNB – Univerzitná nemocnica Bratislava
  Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  Tel.č.: +421 2 68673263
 • Košice
  Očná klinika, UN LP Košice, Horná Nemocnica, pracovisko SNP
  Tr. SNP 1, 040 01 Košice, Ambulancia pre metabolické a cievne ochorenie oka
  Tel.č.: +421 55 6403838
 • Košice
  Očné oddelenie, UN LP Košice, Dolná Nemocnica, pracovisko Rastislavova
  Rastislavova 43, 040 01 Košice, Ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka a liečbu laserom IV.pavilón/8, 1.posch.
  Denne 7:30-9:00 a 13:30-15:00, Tel.č.: +421 55 6152463
 • Martin
  Očná klinika, Univerzitná nemocnica Martin
  Kollárova 2, 036 01 Martin
  Sietnicová ambulancia, Tel.č.: +421 43 4203 864
  : +421 43 4203 970
  Očná ambulancia, Tel.č.: +421 43 4203 362
 • Nitra
  Očná klinika – Fakultná nemocnica Nitra
  Špitálska 6, 949 01 Nitra
  Tel.č.: +421 37 654 5960
 • Nové Zámky
  Očné oddelenie – FNsP Nové Zámky
  Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky
  Tel.č.: +421 35 691 2838
 • Poprad
  Očné oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., Metabolická očná ambulancia
  Banícka 803/28, 058 45 Poprad
  Tel.č.: +421 52 7125424
 • Prešov
  Oddelenie Oftalmológie, FNsP J.A.Reimana Prešov, Oftalmologická ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka Geriatrický pavilón, 4.posch.,č.dverí 406,408
  Hollého 14, 080 01 Prešov
  Tel.č.: +421 51 70 11 020
 • Ružomberok
  Klinika oftalmológie ÚVN SNP RUŽOMBEROK
  Arm.gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Cievna ambulancia
  Denne po 13:00, Tel.č. Recepcia: +421 44 4382896
 • Trebišov
  Očné oddelenie JZS, Nemocnica Svet Zdravia Trebišov
  SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, ProCare, Oftalmologická ambulancia I.
  Denne 14:00-15:00, Tel.č.: +421 908 411 747
 • Trenčín
  Očná klinika, FN Trenčín
  Legionárska ul. 28 , 911 01 Trenčín
  Tel.č. Ambulancia VPDM: +421 32 6566672
  Tel.č. Ambulancia pre cievne choroby: +421 32 6566505
  Tel.č. Recepcia očnej kliniky: +421 940 627 191
 • Trenčín
  https://fntn.sk/index.php/sk/zdravotnicke-pracoviska/ocna-klinika1

 • Trnava
  Očné oddelenie, FN Trnava, Retinologická ambulacia
  Andreja Žarnova 485, 917 02 Trnava
  Tel.č.: +421 33 5938 964
 • Žilina
  Očné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
  Tel.č. na nemocnicu-spojovateľa: +421 41 5110 111
  Tel.č. na príjmovú ambulanciu: +421 41 5110 366
 • Zvolen
  OFTAL Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia Zvolen
  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
  Tel.č.: +421 45 520 14 40