cover photo

Terapia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Terapia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly sa dnes dá liečiť.

Súčasné liečebné možnosti VPDM sa zameriavajú predovšetkým na anti-VEGF liečbu, zriedkavo sa používa PDT liečba. Ich voľba závisí od typu ochorenia.

Metódy využívané v minulosti (laserkoagulácia, transpupilárna termoterapia) boli viac-menej deštruktívne a liečba znamenala maximálne stabilizáciu už aj tak zníženého videnia, len v malom percente sa ňou dosiahlo zlepšenie zrakovej ostrosti z dlhodobého hľadiska.

Fotodynamická liečba – PDT

Fotodynamická liečba – PDT je dvojfázová liečba. V prvej fáze sa podá do žily účinná látka, ktorá sa objaví prednostne v zmenených krvných cievach oka. V druhej fáze je aktivovaná laserovým svetlom, a tým sa uzatvoria novovytvorené krvné cievy v oku. Liečbu PDT možno opakovať v trojmesačných intervaloch. Oproti predchádzajúcim metódam je fotodynamická terapia relatívne bezpečná a menej deštruktívna, dokáže však iba stabilizovať zrakovú ostrosť.

Anti-VEGF liečba

Anti-VEGF liečba je najnovším trendom v liečbe vlhkej formy VPDM. VEGF je skratka, ktorá znamená vascular endothelial growth factor, teda rastový faktor podporujúci rast vlásočníc. Tento faktor je zodpovedný za neovaskularizáciu, teda rast nových ciev a je aj cieľom špecializovanej liečby. Zabránenie aktivity tohto faktora znamená, že sa prestanú tvoriť vlásočnice tam, kde nemajú.

Príčinou výraznejšej aktivity a rastu vlásočníc je nedostatočné okysličovanie sietnice. Požiadavka na zlepšenie zásobovanie kyslíkom vyvolá aktivitu faktorov ovplyvňujúcich rast vlásočníc a tvorbu nových ciev (angiogenézu), čo vedie k neželanému prerastaniu vlásočníc do oblastí, kde spôsobujú poruchy.

Funkciou Anti-VEGF liečby je atakovať činnosť týchto faktorov a zastaviť tak neželaný rast ciev v oku. Anti-VEGF látky zabraňujú presakovaniu tekutiny z ciev a následne normalizujú hrúbku sietnice v mieste najostrejšieho videnia. Zastavenie rastu ciev tak spôsobí, že choroba nepostupuje. Liečba pomáha pacientom nielen zrak zachovať (95 %), ale dokonca aj zlepšiť zrakové funkcie (40 %).

Účinné anti-VEGF lieky sa podávajú injekciou priamo do oka. Liečba sa začína jednou injekciou za mesiac. Injekcie sa podávajú za sterilných podmienok na operačnej sále. Lekár kontroluje stav oka a v závislosti od toho, ako pacient reaguje na liečbu, rozhodne, či a kedy potrebuje pacient ďalšiu liečbu. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré vyvoláva buď samotný liek, alebo podanie injekcie.

Požiadavky na terapiu

 • Účinkuje na všetky VEGF formy a znižuje ich produkciu s vysokou účinnosťou
 • Lieková forma na podanie priamo do oka
 • Plne preniká vrstvami sietnice do cieľového tkaniva
 • Rýchle systematické čistenie
 • Nízky potenciál nevhodnej imunitnej odpovede

Zoznam centier

Centrá liečby

Na Slovensku je 18 centier, v ktorých sa vykonáva liečba anti-VEGF faktormi:

 • Bratislava
  Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6
 • Bratislava
  Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11
 • Banská Bystrica
  II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta
 • Prešov
  Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14
 • Košice
  Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1
 • Žilina
  Očné oddelenie NsP, V. Spanyola 43
 • Nitra
  Očná klinika Fakultná nemocnica, Špitálska 6
 • Trenčín
  Fakultná nemocnica, Legionárska 2
 • Ružomberok
  Očná klinika ÚVN SNP, ul. gen. M. Vesela 21
 • Nové Zámky
  Očné oddelenie FNsP
 • Zvolen
  OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene
 • Bratislava
  Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.
 • Košice
  Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43
 • Bojnice
  Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Poprad
  Očné oddelenie NsP, Banícka 803/28
 • Trebišov
  Očné oddelenie NsP, a. s.
 • Martin
  Očná klinika MFN, Kollárova 22
 • Trnava
  Očné oddelenie FN, Andreja Žarnova 485