cover photo

Prevencia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Prevencia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Hoci príčiny ochorenia VPDM nie sú úplne známe, sú známe rizikové faktory, ktoré podporujú vznik tohto ochorenia.

Ak máte viac ako 50 rokov, dodržujte tieto rady:

  • nefajčite, resp. obmedzte fajčenie
  • pravidelne sledujte svoj krvný tlak
  • vyvarujte sa nadváhy
  • jedzte vyváženú stravu bohatú na vitamíny
  • pravidelne jedzte ovocie a zeleninu
  • chráňte si oči slnečnými okuliarmi
  • pravidelne navštevujte očného lekára
  • sledujte svoj zrak – pravidelne ho kontrolujte pomocou Amslerovej mriežky