cover photo

Prejavy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Vekom podmienená degenerácia makuly nemá žiadne varovné príznaky. Zvyčajne sa na ňu príde náhodne, často neskoro.

Pri tomto ochorení dochádza k strate centrálneho videnia a schopnosti čítať. V centre zorného poľa sa môže objaviť rozmazaná škvrna alebo sa dajú rozoznávať iba obrysy objektov, nevidíte jasno.

Pri pokročilých formách vlhkej VPDM môže nastať až praktická slepota.

Je to progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice, tzv. žltú škvrnu (makulu), a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. VPDM je degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie a znamená pre pacienta vážne obmedzenie v bežnom živote. Je najčastejšou príčinou oslepnutia u ľudí starších ako 65 rokov. Človek postihnutý VPDM veľmi ťažko číta, v mieste, kam sa práve pozerá, vidí rozmazanú sivú škvrnu. Zisťuje, že nemôže viesť automobil, sledovať televíziu, má problém s rozoznávaním ľudských tvárí, musí sa vzdať obľúbenej jazdy na bicykli, nakupovania.

Radosť vidieť všetko okolo vás

Príčiny vzniku:

V dôsledku hromadenia odpadových látok v sietnici a nedostatočného prísunu živín dochádza u starších alebo exponovaných pacientov k odumieraniu zmyslových buniek sietnice, k ukladaniu produktov metabolizmu v sietnici vo forme drúz (žlté fliačiky na sietnici). Postupná progresia anatomických zmien vedie k poklesu zrakovej ostrosti.

Príčiny vzniku