cover photo

Formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Poznáme dva typy VPDM: suchú a vlhkú.

Suchá forma VPDM

Pri suchej forme, ktorú voláme aj atrofická, dochádza k úbytku buniek na sietnici a vzniku atrofie, k tvorbe drúz rôznej veľkosti a množstve, presunu pigmentových buniek. Vývoj ochorenia je postupný a v priebehu viacerých rokov vedie k ďalšiemu zhoršeniu videnia.

Lieči sa len výživovými doplnkami a znížením rizikových faktorov (obmedzenie fajčenia, redukcia obezity, úprava vysokého krvného tlaku a zníženie hladiny cholesterolu). U 20 % pacientov sa vyvinie vlhká forma degenerácie makuly.

Vlhká forma VPDM

Vlhká forma (alebo neovaskulárna) predstavuje asi 15 % všetkých prípadov VPDM, ale zodpovedá za väčšinu prípadov straty zraku. Súvisí s rastom patologických nových ciev pod makulou, ktoré sú krehké a prepúšťajú tekutinu a krv, tak vzniká na sietnici zakrvácanie a opuch v centre, ktoré v krátkom čase (7-28 dní) vedú k zhoršeniu videnia, metamorfopsii (zmeny na Amslerovej mriežke).

Ak sa ochorenie nelieči, dochádza k rastu tzv. neovaskulárnej membrány, zhoršovaniu opuchu, tvorbe zjazvených tkanív, zničeniu makuly a praktickej slepote v priebehu 6 – 12 mesiacov. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika a liečba vlhkej formy VPDM. Moderná liečba spočíva v podávaní antirastových látok (anti VEGF) priamo do oka.

Vlhká forma VPDM