cover photo

Čo je vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Starnutie prináša prirodzené zmeny na štruktúre očného pozadia, no na zraku sa zvyčajne prejavujú len minimálne. Pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) však majú viaceré patologické zmeny, ktoré sa týkajú straty centrálneho videnia.

Definícia

VPDM sa dá definovať ako prerastanie centrálnej časti sietnice nazývanej makula (žltá škvrna) novými cievnymi vlásočnicami. Toto prerastanie dopĺňa vznik drúz, teda nahromadenia odpadového materiálu v priestore očných nervových zakončení. To spôsobuje výpadky videnia, zhoršenie farebnej citlivosti, pokrivený obraz, čierne škvrny a ďalšie príznaky.

vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

V zdravom oku sa na sietnici nachádzajú fotoreceptory prekryté pigmentovým epitelom sietnice, ktorý vyživujú jemné krvné vlásočnice privádzajúce do oka kyslík a výživu. V prípade VPDM tieto krvné vlásočnice prerastajú epitel a najmä makulu, ktorá je centrálnou časťou sietnice a miestom najostrejšieho videnia.

Pôvod VPDM a progresia

Etiológia, teda pôvod vzniku VPDM nie je doteraz celkom preskúmaná. Všeobecne sa medzi najrizikovejšie faktory zaraďuje vek, fajčenie a rasa.

Podľa štatistík približne u 40 % pacientov s poruchou na jednom oku sa do piatich rokov prejaví VPDM aj na druhom oku.

Progresia VPDM môže byť rýchla, až 46,3 % pacientov bez liečby nie je po 24 mesiacoch schopných čítať.

VPDM je ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity (čítanie, písanie, pohyb v priestore, pozeranie televízie, akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak) a výrazne znižuje kvalitu života.