cover photo

O projekte

Táto stránka sa venuje vybraným očným ochoreniam, ktoré postihujú zadnú časť oka – sietnicu alebo makulu (žltú škvrnu), a môžu spôsobovať zhoršenie videnia. Informácie sa týkajú najmä populácie nad 65 rokov, v prípade vekom podmienenej degenerácie makuly, pacientov, ktorí trpia diabetes mellitus (cukrovka), ale aj dospelej populácie, ktorá je ohrozená oklúziou retinálnych ciev.

Zhoršenie zraku, rozostrenie videnia, slabšia farebná citlivosť, aj to sú niektoré z príznakov, ktorým často nevenujeme primeranú pozornosť a pripisujeme ich pribúdajúcemu veku, potrebe nosenia okuliarov alebo dôsledku práce pri počítači. Podceňovanie ťažkostí so zrakom je však riskantné, lebo môže vyústiť až k trvalému ohrozeniu zraku a tým narušiť fungovanie v bežnom každodennom živote.

Dôležité je preto ochorenie očí podchytiť včas, čím sa môžu oči a zrak pacienta dostať do pôvodnej formy, alebo aspoň výrazne spomaliť zhoršovanie stavu. Poznatky súčasnej medicíny o rôznych ochoreniach sú dostačujúce, ale výraznú úlohu stále zohráva prevencia a včasné odhalenie prvých príznakov. Nezabúdajme, že zrak je dôležitý zmyslový orgán, ktorým sme schopní vnímať krásy tohto sveta, výrazne nám pomáha pri orientácii a pri každodenných aktivitách, ktoré sa pre nás zdajú byť banálne – návšteva obchodu, banky, pošty, čítanie dôležitých dokumentov, orientácia na ulici, v obchode, kontakt s rodinou, priateľmi…….Vážme si svoj zrak!