cover photo

Slovník

 • Amslerova mriežka
  Jednoduchý test na samovyšetrenie oka a videnia. Na mriežke je uprostred čierna bodka. Pri poruchách videnia ju pacient nemusí vidieť, môže ju vidieť rozmazanú či celú pokrivenú. Pri zlom videní bodu/mriežky treba čím skôr vyhľadať odbornú pomoc.
 • Angiogenéza
  Prirodzené vytváranie nových krvných vlásočníc v tele človeka.
 • Angiografické vyšetrenie
  Vyšetrením krvi pretekajúcej cez sietnicu oka, ktorým sa kontroluje stav krvných vlásočníc v oku.
 • Angiogram
  Výsledok vyšetrenia krvných vlásočníc, na ktorom je vidieť, či sú vlásočnice v krvi v poriadku, alebo nie.
 • Anti-VEGF liečba
  Liečba pomocou látok, ktoré zabraňujú produkciu rastových faktorov podporujúcich vznik neželaných vlásočníc v oku.
 • Autoimunitné ochorenia
  Dôsledok porušenej funkcie imunitného systému, ktorý nedokáže správne rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími antigénmi. Môžu byť orgánovo špecifické (týkajú sa len niektorých orgánov) alebo systémové ochorenia (týkajú sa celého organizmu). Diabetes mellitus 1. stupňa je autoimunitnou chorobou, keď vlastné bunky imunitného systému napádajú bunky produkujúce inzulín.
 • Diabetes mellitus
  Ochorenie charakteristické nesprávnou reguláciou cukrov, tukov a bielkovín v organizme. Diabetes vyvoláva nedostatok hormónu inzulínu alebo nedostatočná reakcia na tento hormón. Ak je úroveň inzulínu príliš nízka, bunky nie sú schopné absorbovať cukor a úroveň cukru v krvi stúpa na nežiaduce úrovne. Ttento stav sa volá hyperglykémia a má závažné zdravotné dôsledky.
 • Diabetická retinopatia
  Poškodenie očného pozadia neželaným prerastaním krvných vlásočníc do očného pozadia, ktoré je priamo spojené s ochorením diabetes mellitus. Retinopatia je dlhodobé, progredujúce ochorenie spôsobujúce slepotu.
 • Difúzny edém
  Forma retinopatie, opuch spôsobený prerastaním vlásočníc na viacerých miestach očného pozadia.
 • Drúzy
  Drobné poškodenia sietnice oka, jazvičky na sietnici.
 • Edém
  Opuch, ktorý sprevádza prerastanie vlásočníc do očného pozadia.
 • Fokálny edém
  Opuch lokalizovaný na jednom mieste oka, zvyčajne priamo v žltej škvrne alebo v jej blízkosti.
 • Fotoreceptory
  Na svetlo reagujúce bunky, zmyslové receptory svetla, ktoré sídlia na očnom pozadí a umožňujú nám vidieť.
 • Fundus kamera
  Technické zariadenie umožňujúce sledovať a nasnímať očné pozadie.
 • Glaukóm
  Slovo označujúce skupinu ochorení oka, pri ktorých dochádza k postupnému poškodzovaniu zrakového nervu.
 • Hyperglykémia
  Chorobný stav pri cukrovke, keď je v organizme viac cukru, ako organizmus potrebuje. Jeden z prejavov cukrovky.
 • Hypoxia
  Nedostatočné okysličenie buniek a tkanív.
 • Ischémia
  Nedostatočné prekrvenie orgánov zvyčajne spôsobené upchaním ciev (znížením prietoku krvi v cievach).
 • Inzulín
  Hormón produkovaný v pankrease, ktorého úlohou je štiepiť cukor. V prípade nedostatku jeho tvorby dochádza k ochoreniu – cukrovke – a je nutné dodávať ho do organizmu umelo.
 • Kortikosteroidy
  Hormóny, ktorých úlohou je potláčať zápalové procesy v organizme. Pri liečbe sa používajú v syntetickej podobe na zmiernenie zápalov a pri poruchách imunitného systému.
 • Makula
  Tiež žltá škvrna. Najcitlivejšia oblasť na sietnici oka, kde je najostrejšie videnie aj najväčší počet fotoreceptorov citlivých na svetlo.
 • Mikroaneuryzmy
  Mikroskopické poškodenia ciev vlásočníc.
 • Neovaskularizácia
  Tvorba nových vlásočníc a ciev v organizme.
 • Očné pozadie
  Vnútorná časť oka, sietnica, ktorá zachytáva svetlo prichádzajúce z okolia. Je to jediná časť ľudského tela, kde sa dá pozorovať cievna kresba.
 • Pigmentový epitel
  Vrstva v oku tvoriaca časť sietnice.
 • Progresívne ochorenie
  Ochorenie, ktoré postupuje viac alebo menej rýchlo, pričom sa jednotlivé štádiá ochorenia rozvíjajú postupne.
 • Rohovka
  Priehľadná predná časť oka, ktorá je ochranným obalom a neobsahuje cievy.
 • Sietnica
  Zadná vnútorná stena oka, na ktorej sú uložene fotoreceptory.
 • Sklovec
  Vnútorná časť očnej gule vyplnená rôsolovitou tekutinou.
 • Snellenov test zrakovej ostrosti
  Jednoduchý test známy z očných ambulancií, pri ktorom sa čítajú písmená istej veľkosti pri istej vzdialenosti. Slúži na skúšku zrakovej ostrosti.
 • Vekom podmienená degenerácia makuly
  Ochorenie prichádzajúce s vekom. Ide o prerastanie sietnice a hlavne centrálneho poľa nazývaného makula (žltá škvrna) novými krvnými cievkami. Toto prerastanie spôsobuje poruchy videnia a môže viesť k úplnej strate zrakovej ostrosti.
 • Vitrektómia
  Chirurgické odstránenie zakrvácanej časti sklovca.
 • Vlásočnice
  Najtenšie a najmenšie z cievok, ktorými preteká krv v našom organizme, rozvádza sa nimi kyslík, živiny a prechádzajú do nich odpadové látky, ktoré zasa krv odvádza do ďalších častí organizmu.
 • Zápalové mediátory
  Špeciálne molekuly uvoľnené z buniek imunitného systému pri poškodení tkanív.
 • Zorné pole
  Časť priestoru, ktorý vidíme pri normálnom pohľade vpred. Pri poruchách zraku dochádza k poškodeniam v zornom poli, kriveniu obrazu, strate ostrosti, neúplnému videniu, výpadkom v zornom poli alebo až k slepote.
 • Žltá škvrna
  Tiež makula. Najcitlivejšia oblasť na sietnici oka, kde je najostrejšie videnie aj najväčší počet fotoreceptorov citlivých na svetlo.