cover photo

Manažment VPDM

Starnutie prináša prirodzené zmeny na štruktúre očného pozadia, no na zraku sa zvyčajne prejavujú len minimálne. Pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) však majú viaceré patologické zmeny, ktoré sa týkajú straty centrálneho videnia.
VPDM je dlhodobé degeneratívne ochorenie očí, ktoré postupne negatívne ovplyvňuje zrak človeka. Obraz môže byť rozmazaný, pokrivený, znižuje sa farebná citlivosť, v centrálnom videní sa objavujú tmavé škvrny.

Manažment vlhkej formy VPDM patrí do rúk očného lekára – retinálneho špecialistu.
Vlhká forma VPDM (vVPDM) sa môže rýchlo rozvíjať a s postupujúcim časom sa zhoršovať. Váš lekár môže odporučiť liečbu pomocou anti-VEGF. Každý pacient je iný – je pravdepodobné, že budete musieť dostať viacero injekcií, ale závisieť to bude od toho, ako budete reagovať na liečbu a ako sa bude meniť váš zrak. Porozprávajte sa s lekárom o vašich výsledkoch a ako vnímate liečbu. Preto je dôležité sledovať akékoľvek zmeny vo vašom videní nielen počas kontrol u lekára, ale aj v domácom prostredí.
Čo môžete pre manažment vVPDM urobiť vy?

  1. Je dôležité, aby ste pokračovali v pravidelných návštevách u oftalmológa, keďže to najlepšie pre ochranu vášho nezávislého životného štýlu a zraku sú tieto pravidelné návštevy. Určite prediskutujte s vaším lekárom všetky možnosti liečby. Váš lekár sa rozhodne, ako často ho budete navštevovať, aby mohol sledovať váš zdravotný stav a určil, či potrebujete ďalšie injekcie. Počas pravidelných kontrol bude monitorovať stav vVPDM pomocou rôznych vyšetrovacích metód, ich presný popis nájdete v sekcii Diagnostika.
  2. Pravidelne si sledujte svoj zrak aj v domácom prostredí. Doma si všímajte akékoľvek zmeny zraku. Buďte aktívni a informujte lekára alebo zdravotnú sestru o tom, že ste si všimli nejaké zmeny.

Ako to môžete urobiť? Váš lekár vám môže odporučiť sledovať zmeny vo videní pomocou „Amslerovej mriežky“, ktorá sa používa na zisťovanie a sledovanie zmien zraku spôsobených poškodením makuly. Zdravé oko zvyčajne vidí čiary rovné, zatiaľ čo u osôb s vVPDM sa čiary môžu javiť skreslené alebo rozmazané, krivé, môžu byť zakryté prázdnou medzerou alebo tmavými škvrnami v strede videnia.

Ako používať samovyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky v domácom prostredí?
Choďte do miestnosti vo svojom dome alebo byte, kde väčšinou čítate, použite svetlo, ktoré bežne používate. Umiestnite alebo podržte Amslerovu mriežku na dĺžku vašej paže, približne 30 – 40 centimetrov od vašich očí. Vyskúšajte každé oko individuálne tak, že zakryjete jedno oko a zároveň budete skúšať druhé. Pozornosť sústreďte na bodku v strede mriežky a odpovedzte si na tieto otázky:

  1. Vyzerajú niektoré z čiar v mriežke vlnité alebo skreslené?
  2. Vyzerajú niektoré z čiar v mriežke zahmlené alebo chýbajú?
  3. Líšia sa niektoré políčka v mriežke svojím tvarom alebo veľkosťou?
  4. Existujú na mriežke nejaké „medzery“ (chýbajúce oblasti) alebo tmavé oblasti?

Tento proces opakujte aj s druhým okom.

Akékoľvek nepravidelnosti alebo zmeny videnia okamžite hláste svojmu očnému lekárovi. Aby ste pomohli vám a vášmu lekárovi pochopiť, ako sa váš stav mení, označte všetky oblasti Amslerovej mriežky, ktoré nevidíte správne a mriežku si vezmite so sebou na ďalšiu návštevu.

Vysporiadať sa so zmenami zraku môže byť ťažké, preto je v poriadku, ak požiadate o podporu. Hovorte s vašou rodinou a priateľmi o svojom zraku a dajte im vedieť, ak máte problémy s čítaním, orientáciou v priestore, s užívaním liekov alebo vykonávaním domácich prác. Ak nemáte rodinu alebo priateľov, ktorí vám môžu pomôcť, obráťte sa na ambulanciu svojho lekára a informujte sa na služby podpory pre pacientov.

Aj keď presná príčina vVPDM nie je známa, existuje viacero rizikových faktorov, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s ochorením. Upravte si svoj životný štýl. Mali by ste jesť vyváženú stravu, pretože môže pozitívne ovplyvniť celkový zdravotný stav, čo je zároveň dobré pre vaše oči.

Ďalšia novinka

5 tipov na bezpečný domov

Doma by ste sa mali cítiť pohodlne a mať veci pod kontrolou. Preto je dôležité porozumieť 5 kľúčovým zásadám pri prispôsobovaní vášho domova životu s VPDM (vekom podmienenou degeneráciou makuly).

Zobraziť všetky novinky