cover photo

Hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku spoločnosti Novartis (Sandoz), kontaktujte nás čo najskôr mailom na adrese vigilancia.sk@novartis.com. Uveďte, prosím, akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a špecifický identifikačný údaj pacienta, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (napr. pohlavie, vek, iniciálky, dátum narodenia). Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti Novartis (Sandoz) pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov.