cover photo

Začnite konať hneď

Hovorte o glaukóme:

Hovorte s rodičmi, rodinou, priateľmi a kolegami o ochorení, jeho rizikových faktoroch a význame včasného odhalenia.

Odporúčajte kontroly:

Informujte rodinu a priateľov o význame pravidelných a komplexných očných vyšetrení.

Pripomínajte užívanie liekov:

Ubezpečte sa, že vaši najbližší užívajú svoje lieky na glaukóm podľa pokynov a nevynechávajú dávky alebo kvapky.

Pohovorte si o glaukóme s lekárom a odporúčajte ostatným, aby urobili to isté.

Udržiavajte svoje oči zdravé prostredníctvom pravidelných návštev u lekára a vyhľadajte ďalšie možnosti čo najlepšieho zvládnutia ochorenia.

ilustračný obrázok konať hneď