cover photo

Rizikové faktory glaukómu

Prvým krokom k včasnej diagnóze je informovať seba aj svoju rodinu o kľúčových rizikových faktoroch vzniku glaukómu. V prípade existencie rizikových faktorov sa u osôb starších ako 35 rokov odporúča vyšetrenie zraku raz za rok.22 Lekár vám môže odporučiť častejšie vyšetrenie.

Navrhovaná frekvencia vyšetrení

Navrhovaná frekvencia vyšetrení

 • Vek 35-39 – každé 2 až 4 roky
 • Vek 40-54 – každý 1 rok až 3 roky
 • Vek 55-64 – každý 1 rok až 2 roky
 • Vek >65 – každ6 až 12 mesiacov

 

Ak sa na vás alebo na niekoho, koho poznáte, vzťahuje jeden alebo viacero z nižšie opísaných rizikových faktorov, pohovorte si s očným lekárom o vyšetrení na glaukóm.23

 • Zvýšený vnútorný tlak: Vysoký vnútorný tlak (VOT) je v súčastnosti jediným modifikovateľným rizikovým faktorom glaukómu.
 • Vek: Ľudia vo veku nad 60 rokov sú šesťkrát viac ohrození glaukómom.3 U Afroameričanov je riziko vyššie po styridsiatke.7
 • Rasa: Ľudia afrického a hispánskeho pôvodu sú viac ohrození glaukómom.19 V porovnaní s belochmi je u Afroameričanov 15-krát vyššia pravdepodobnosť, že utrpia poškodenie zraku v dôsledku glaukómu, a tiež omnoho pravdepodobnejšie, že o zrak prídu.3 Glaukóm so zatvoreným uhlom je nebezpečnejší u Aziatov. 11
 • Rodinná anamnéza: AK sa glaukóm vyskytuje vo vašej rodine, je riziko ochorenia vyššie.7
 • Zdravotný stav: Srdcové ochorenie, cukrovka a vysoký krvný tlak môžu zvýšiť riziko vzniku glaukómu.7
 • Poranenie oka: Vážny úraz, napríklad úder do oka, môže poškodiť odtokový kanálik, čo má za následok okamžité alebo postupné zvýšenie vnútorného tlaku. Úraz môže navyše viesť k dislokácii šošovky a následného zatvoreniu odtokových ciest a zvýšeniu tlaku.7
 • Užívanie kortikosteroidov: Dlhodobé užívanie perorálnych steroidov alebo liečba kortizónom prispievajú k zvýšeniu rizika glaukómu.7
 • Závažná krátkozrakosť3
 • Centrálna hrúbka rohovky <0,5mm19