cover photo

Perspektíva pacienta s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom

U väčšiny ľudí sa obvykle objavuje len niekoľko príznakov primárneho glaukómu s otvoreným uhlom alebo sa neobjavujú žiadne.13

Prvým príznakom často býva pomalá strata bočného (alebo periférneho) videnia, ktorá môže zostať bez povšimnutia až do okamihu významnej straty zraku.7

Glaukóm je známy ako „tichý zlodej zraku“, keďže sa môže rozvíjať bez akýchkoľvek nápadných príznakov.14 Pacient môže prísť až o 40 % zraku bez toho, aby čokoľvek spozoroval,14 preto sú pre včasnú diagnózu a liečbu dôležité pravidelné očné vyšetrenia u lekára.15

diagnóza glaukómu

Picture 201