cover photo

Liečba glaukómu

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom sa najlepšie lieči v počiatočných štádiách s cieľom spomaliť progresívnu stratu zraku.25 Keďže sa jedná o chronické ochorenie, pacienta, ktorý trpí glaukómom, možno liečiť liekmi, napríklad očnými kvapkami a perorálnymi prípravkami alebo laserovou operáciou, tradičnou operáciou alebo kombináciou týchto metód.4

Je dôležité, aby sa očné kvapky používali pravidelne podľa predpisu.7 Odhaduje sa, že 25 % pacientov s glaukómom predpísané lieky neužíva,26 zatiaľ čo približne 50 % pacientov s glaukómom lieky užívať prestane, čo je spolu alarmujúcich 75 %.27 Na zvládnutie ochorenia je dôležité dodržiavanie režimu liečby a absolvovanie pravidelných vyšetrení.27