cover photo

Glaukóm – popis ochorenia

Glaukóm je skupina očných ochorení, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu.7 Zdravý zrakový nerv je dôležitý pre prenos informácií z oka do mozgu.8 Glaukóm môže mať za následok postupnú a nezvratnú stratu zraku, prípadne slepotu.4

Presná príčina glaukómu nie je známa.7

popis glaukomu

Existujú dva hlavné typy glaukómu

  • Primárny glaukóm s otvoreným uhlom – objavuje sa, ak je odtok z prednej očnej komory príliš pomalý, čo spôsobuje zvýšenie vnútroočného tlaku (čiže VOT).7 Je príčinou takmer 90 % všetkých prípadov glaukómu 9 a býva často bez príznakov,9 príznaky sa nezriedka odhalia až v pokročilom štádiu.7
  • Glaukóm so zatvoreným uhlom – objavuje sa pri zúžení uhla medzi dúhovkou a rohovkou, v dôsledku čoho komorový mok ťažko odteká a dochádza k náhlemu zvýšeniu tlaku v oku.10 Tento typ je najčastejší u Aziatov a ďalekozrakých osôb.11 Príznaky môžu zahŕňať bolesť hlavy, bolesť očí, pocit na vracanie, videnie dúhových kruhov okolo svetiel v noci a rozmazané videnie.12