cover photo

Terapia diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly (DR a DEM)

Neexistuje spôsob, ako ochorenie úplne vyliečiť, jestvujú však terapeutické postupy, ktoré dokážu zastaviť rozvoj ochorenia, stabilizovať stav a v niektorých prípadoch dokonca zlepšiť kvalitu zraku.

Najväčšie výhody terapie z hľadiska pacienta sú:

 • Zlepšenie videnia
 • Zlepšenie kvality života vďaka lepšiemu videniu

Na liečbu sa využíva niekoľko terapeutických postupov.

Chirurgická liečba

Laserová fotokoagulácia

Počas tohto chirurgického zákroku používame laserové svetlo, pomocou ktorého sa koaguluje tkanivo sietnice. Zákrok sa vykonáva laserovým lúčom cez rozšírenú zrenicu, pričom pacient ho môže absolvovať aj opakovane. Zákrok sa prevádza ambulantne.

Výhody laserovej terapie:

 • Zastavenie rastu ciev
 • Zmenšenie presakovania tekutín z vlásočníc do okolia (zmenšenie opuchov)
 • Zlepšenie okysličenia sietnice
 • Stimulácia biochemických procesov na úrovni epitelu sietnice
 • Laserová fotokoagulácia dokáže stabilizovať stav pacienta, a v niektorých prípadoch aj zlepšiť zrak
 • Vykonáva sa ambulantne a je bezbolestná

Chirurgia sklovca

Pars plana vitrektómia je chirurgický operačný postup, pri ktorom sa odstraňuje sklovec a ošetruje sietnica. Počas operácie okrem vitrektómu, ktorým sa odstraňuje sklovec, sa môžu použiť aj rôzne inštrumenty ako napr. pinzety, nožnice, laserkoagulačná sonda a iné. Ak je potrebné (podľa rozhodnutia operatéra), na konci operácie sa do dutiny sklovca aplikujú inertné plyny v rôznych koncentráciách alebo silikónový olej. Najčastejšou indikáciou k pars plana vitrektómii je proliferatívna diabetická retinopatia, často spolu s krvácaním do sklovca. Pars plana vitrektómia sa používa aj v špeciálnych prípadoch pri liečbe diabetického edému makuly. Pri liečbe DEM sa operačne odstraňujú vitreomakulárne trakcie – rôzne membrány z povrchu sietnice a zároveň sa odstránením sklovca zlepšuje okysličenie sietnice.

Farmakologické riešenia

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy redukujú opuch sietnice. V liečbe diabetického edému makuly sa však používajú menej často pre vyššie riziko komplikácii (vznik alebo progresia sivého zákalu, zvýšenie vnútroočného tlaku).

VEGF inhibítory

VEGF inhibítory sú látky zastavujúce činnosť neželaných VEGF. VEGF inhibítory blokujú činnosť VEGF v oku, zároveň tak zabraňujú presakovaniu tekutiny z ciev, čo následne normalizuje hrúbku sietnice v mieste najostrejšieho videnia. Účinné látky sa podávajú injekciou priamo do oka. Liečba sa začína jednou injekciou za mesiac. Injekcie sa podávajú za sterilných podmienok na operačnej sále. Lekár kontroluje stav oka a v závislosti od toho, ako pacient reaguje na liečbu, rozhodne, či a kedy potrebuje pacient ďalšiu liečbu. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré vyvoláva buď samotný liek, alebo podanie injekcie.

VEGF je skratka, ktorá znamená vascular endothelial growth factor, teda rastový faktor podporujúci rast vlásočníc, ktorý môže spôsobiť zvýšenú priepustnosť hemato-retinálnej bariéry, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom viacerých mechanizmov.

Zoznam centier

Centrá liečby

Na Slovensku je 18 centier, v ktorých sa vykonáva liečba anti-VEGF faktormi:

 • Bratislava
  Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6
 • Bratislava
  Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11
 • Banská Bystrica
  II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta
 • Prešov
  Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14
 • Košice
  Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1
 • Žilina
  Očné oddelenie NsP, V. Spanyola 43
 • Nitra
  Očná klinika Fakultná nemocnica, Špitálska 6
 • Trenčín
  Fakultná nemocnica, Legionárska 2
 • Ružomberok
  Očná klinika ÚVN SNP, ul. gen. M. Vesela 21
 • Nové Zámky
  Očné oddelenie FNsP
 • Zvolen
  OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene
 • Bratislava
  Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.
 • Košice
  Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43
 • Bojnice
  Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Poprad
  Očné oddelenie NsP, Banícka 803/28
 • Trebišov
  Očné oddelenie NsP, a. s.
 • Martin
  Očná klinika MFN, Kollárova 22
 • Trnava
  Očné oddelenie FN, Andreja Žarnova 485