cover photo

Prevencia DR a DEM

Pacienti s diabetes mellitus obidvoch typov by v prípade prevencie diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly mali v prvom rade dodržiavať svoj diétny režim. Riziko očných porúch sa však s dlhším trvaním diabetu úmerne zvyšuje.

Diétny režim

Pacient by mal mať svoj diétny režim a životný štýl nastavený tak, aby udržiaval hladinu cukru, krvný tlak a ďalšie ukazovatele čo možno najbližšie k optimálnej úrovni. Samozrejmosťou by mala byť aj kontrola hmotnosti a správny manažment pohybu. Rovnako by mal zo svojho života vylúčiť fajčenie.

Súčasťou prevencie by mala byť pravidelná preventívna návšteva špecializovaného lekára – oftalmológa, ktorý môže ochorenie diagnostikovať omnoho skôr, než sa objavia prvé poruchy vo videní.

Terapia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Kontrolujte si pravidelne svoj zrak:

  • doma si poznamenajte každú zmenu vo vašom videní, buďte proaktívny a povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak ste zaznamenali zmeny
  • ako diabetik by ste mali absolvovať raz ročne vyšetrenie očného pozadia pri rozšírenej zrenici
  • ak ste už mali diagnostikovanú diabetickú retinopatiu, je dôležité dodržiavať pravidelné kontroly, ktoré Vám odporučí očný lekár