cover photo

Diabetická retinopatia (DR)

Diabetická retinopatia označuje poškodenie sietnice oka spôsobené cukrovkou, ktoré môže viesť k výraznému poškodeniu až k úplnej strate zraku.

Zdravá sietnica vs. postihnutá sietnica

Strata zraku spôsobená diabetickou retinopatiou nebolí, ale trvale postupuje. Je to chronické a progredujúce ochorenie, a preto je dôležité, aby pacient chodil na pravidelné očné konroly.

Hyperglykémia a diabetická retinopatia

Vzťah medzi hyperglykémiou, vysokým tlakom a diabetickou retinopatiou je zreteľný. Nadmerné množstvo cukru, spolu s ďalšími sprievodnými javmi cukrovky, spôsobuje nedostatočné okysličovanie sietnice a zároveň zvýšenú produkciu rastových hormónov (tzv. VEGF), ktoré vyvolávajú rast nových ciev.

Znaky diabetickej retinopatie

Ako prvé príznaky sú pri vyšetrení viditeľné len mikroskopické poškodenia ciev vlásočníc (mikroaneuryzmy). Tieto poškodenia sa postupne môžu zväčšovať cez poškodené steny vlásočníc tekutina z krvi začína presakovať mimo vlásočnice, do sietnice a vzniká opuch. Toto presakovanie tekutiny do sietnice spôsobuje prvé problémy s videním.

Znaky diabetickej retinopatie

Postupné rozširovanie presakovania krvi v oblasti sietnice vedie k vzniku krvácania na sietnici. Presakujúce tuky sa tiež ukladajú v sietnici – vznikajú tvrdé exsudáty. V pokročilom štádiu ochorenia, vzhľadom na nedostatočné dlhodobé okysličovanie sietnice, ktoré vzniká poškodením ciev, sa aktivujú faktory podporujúce rast nových ciev (VEGF-faktory). V tomto štádiu dochádza k nežiadúcemu bujneniu ciev v oblasti oka, začína sa neovaskularizácia – tvoria sa nové cievy, ktoré nekontrolovateľne rastú. Tento stav vedie ku krvácaniu do vnútornej časti oka (sklovca), prerastaniu nových ciev do zrakového nervu, sietnice a až k úplnej strate videnia.

Diabetický edem