cover photo

Diabetes mellitus (cukrovka)

vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolické ochorenie charakteristické nesprávnou reguláciou cukrov, tukov a bielkovín v organizme. Prejavom ochorenia sú zvýšené hladiny cukru v krvi.

Diabetes vyvoláva nedostatok hormónu inzulínu alebo nedostatočná reakcia na tento hormón. Inzulín produkuje podžalúdková žľaza (pankreas) a je nevyhnutný na to, aby bunky boli schopné odoberať glukózu z krvi. Ak je úroveň inzulínu príliš nízka, bunky nie sú schopné absorbovať cukor a úroveň cukru v krvi stúpa na nežiaduce úrovne (tento stav sa volá hyperglykémia a má závažné zdravotné dôsledky).

Typy cukrovky

Existujú dva základné typy tohto ochorenia.

Cukrovka 1. typu (cukrovka závislá od inzulínu) je autoimunitné ochorenie. Imunitný systém napáda vlastné bunky v pankrease (tzv. beta bunky), ktoré produkujú inzulín a telo si tak vôbec nedokáže vytvoriť tento hormón alebo ho produkuje v nedostatočnom množstve. Tento typ tvorí 5 – 10% prípadov cukrovky a zvyčajne sa objavuje už v prvých dvadsiatich rokoch života.

Cukrovka 2. typu (cukrovka nezávislá od inzulínu) je charakteristická tým, že telo nevie využiť inzulín, pretože receptory buniek reagujúcich na inzulín sú poškodené a nedokážu adekvátne využiť prítomnosť cukru v krvi, a preto hladina cukru stúpa. Bunky pankreasu môžu postupne prestávať produkovať inzulín. Tento typ predstavuje až 90 % prípadov cukrovky.

Komplikácie diabetes

Nadmerné množstvo cukru v organizme zaťažuje najmä cievny systém, pacient pociťuje únavu, smäd a postupne dochádza k poškodeniu nedostatočne vyživovaných orgánov, keďže telo nie je schopné spracovať cukor.

Najčastejšie komplikácie na úrovni najmenších ciev a vlásočníc:

  • Poškodenie zraku (retinopatia, strata citlivosti zraku, glaukóm a pod.)
  • Poškodenia nervového systému – neuropatia
  • Poškodenie renálneho (obličkového) systému – nefropatia

Komplikácie na úrovni tepien a žíl:

  • Kardiovaskulárne poruchy, mŕtvica
  • Vysoký krvný tlak (viac než 70 % pacientov má hypertenziu)
  • Poruchy periferného systému spôsobujúce poruchy motoriky, najmä problémy s nohami