cover photo

Terapia

Cieľom liečby uzáveru sietnicovej žily je:

  1. identifikácia a liečba rizikových faktorov (pozri Prevencia)
  2. včasný záchyt a liečba zrak ohrozujúcich komplikácií (opuch makuly, ischémia, vznik novotvorených ciev, krvácanie do sklovca)

Farmakologická

VEGF inhibítory

VEGF (vascular endothelial growth factor) je skratka, ktorá znamená rastový faktor podporujúci rast ciev. Ide o látku, ktorá sa pri nedostatku kyslíka tvorí v sietnici a spôsobuje rast nových ciev alebo ich zvýšenú priepustnosť a vznik opuchu.

VEGF inhibítory sú látky blokujúce činnosť neželaných VEGF, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzniku opuchu sietnice a novotvorbe ciev. Blokovaním ich účinku sa zmenšuje až ustupuje opuch sietnice v žltej škvrne (makule), čo sprevádza zlepšenie videnia. Tieto látky sa podávajú injekciou priamo do oka. Zákrok sa vykonáva ambulantne, v lokálnom znecitlivení, za sterilných podmienok na operačnej sále, minimálne raz mesačne. Počas celej liečby lekár stav oka i sietnice pravidelne kontroluje a rozhoduje, ako dlho a často bude liečba pokračovať. Liečbu môže sprevádzať výskyt vedľajších účinkov, ktoré vyvoláva buď samotný liek, alebo podanie injekcie, na ktoré lekár pacienta vopred upozorní.

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy tiež účinne zmenšujú opuch sietnice a redukujú zápalové zložky, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri jeho vzniku. Aj táto liečba prebieha aplikáciou injekcií do oka. Používa sa menej často, pretože ju sprevádza vyššie percento očných komplikácií (vznik alebo progresia sivého zákalu, zvýšenie vnútroočného tlaku). Je vhodná najmä u pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárneho ochorenia a u pacientov, u ktorých je antiVEGF liečba kontraindikovaná alebo neúčinná.

Chirurgická liečba

Laserová fotokoagulácia

Počas tohto zákroku sa používa laserový lúč, pomocou ktorého sa koaguluje tkanivo sietnice. Zákrok sa vykonáva ambulantne, v lokálnom znecitlivení kvapkami v rozšírenej zrenici. Pacient ho môže absolvovať aj opakovane.

Účinky laserovej liečby:

  • zmenšenie opuchu sietnice
  • zlepšenie okysličenia sietnice
  • zastavenie rastu nových ciev
  • stabilizácia nálezu, v niektorých prípadoch aj zlepšenie videnia

Chirurgia sietnice a sklovca (pars plana vitrektómia)

Významnou zrak ohrozujúcou komplikáciou uzáveru sietnicovej žily je zakrvácanie do sklovca z novotvorených ciev, prejavujúce sa náhlou stratou videnia alebo plávajúcimi závojmi v oku. Operácia, ktorou sa odstraňuje skalený sklovec a ošetruje sietnica, sa volá pars plana vitrektómia. Vykonáva sa počas hospitalizácie v lokálnom znecitlivení.