cover photo

Prevencia

Viac ako 90 % prípadov uzáveru sietnicovej žily sa vyskytuje u pacientov nad 50 rokov (Jau JW Leei), u ktorých sú často prítomné ochorenia kardiovaskulárneho systému (KVS: vysoký krvný tlak, cholesterol, diabetes mellitus, fajčenie, obezita, stavy po infarkte či cievnej mozgovej príhode). Až u 60 % pacientov mladších ako 50 rokov však rizikový faktor chýba (Dodson). Vzhľadom na to, že výskyt tohto ochorenia je podstatne vyšší u pacientov s ochoreniami KVS, užívajúcich niektoré lieky (kontraceptíva, hormóny, diuretiká), a so zvýšenou zrážanlivosťou krvi (Leiden, APS, deficit Proteinu S a C, antitrombinu), sú súčasťou diagnostického procesu aj laboratórne odbery, interné a podľa potreby aj hematologické vyšetrenie zamerané na záchyt, prípadne ďalšie liečenie týchto rizikových faktorov.

Základom prevencie je dostatočná kompenzácia krvného tlaku a ďalších uvedených ukazovateľov na optimálnej úrovni. Dôležitá je kontrola hmotnosti a vylúčenie fajčenia. Kontrolujte si doma pravidelne svoj zrak (každé oko zvlášť) a akúkoľvek zmenu vo vašom videní hláste urýchlene vášmu očnému lekárovi.