cover photo

Formy ochorenia

Podľa lokalizácie zrazeniny rozdeľujeme uzáver sietnicovej žily na viac typov:

Uzáver centrálnej (kmeňovej) žily sietnice (zrazenina je lokalizovaná pri výstupe hlavnej žily z oka) – ide o závažnejšiu, menej častú formu (vyskytuje sa asi v 20 % prípadov všetkých uzáverov sietnicovej žily), keď ochorenie postihne celú sietnicu oka. Preto ju sprevádza výrazný pokles videnia.

Uzáver centrálnej (kmeňovej) žily sietnice

Uzáver niektorej vetvy sietnicovej žily (centrálna žila sietnice sa delí na štyri vetvy, odvádzajúce krv zo štyroch kvadrantov oka) – častejšia, menej závažná forma (vyskytuje sa asi v 80 % prípadov), keď je postihnutý vždy príslušný kvadrant sietnice. Rozsah postihnutia videnia závisí od lokalizácie uzáveru.

Uzáver niektorej vetvy sietnicovej žily

Zrazenina v sietnicovej žile bráni odtoku odkysličenej krvi z oka, preto sa krv v oku hromadí, čo sa na sietnici prejavuje krvácaním a opuchom (edémom).

Zrazenina v sietnicovej

V dôsledku nahromadenia odkysličenej krvi v sietnici, vzniká v sietnici nedostatok kyslíka (ischémia).

Toto všetko deformuje a zhoršuje videnie, ktoré je väčšinou postupné, počas niekoľkých dní, týždňov až mesiacov, v závislosti od lokalizácie zrazeniny (nevzniká tu náhla strata videnia, ako to býva pri uzávere tepien sietnice).

Ak opuch sietnice a krvácanie zasahuje oblasť žltej škvrny (makuly), vzniká opuch makuly (30 – 73 % pacientov), ktorý spôsobuje deformáciu a postupný pokles videnia (najčastejšie za 1 – 3 mesiace). Len asi u 26 % pacientov opuch makuly spontánne odznie, u väčšiny pacientov si však vyžaduje ďalšiu liečbu.

Pri nedostatku kyslíka (ischémii) sa v sietnici začnú tvoriť VEGF faktory, ktoré podporujú vznik opuchu sietnice a rast nových ciev (neovaskularizácií) (35 % pacientov), ktoré by mali nedostatok kyslíka v sietnici vykompenzovať (podobne ako pri diabetickej retinopatii). Ich nekontrolovaný rast však vedie ku vzniku komplikácií (krvácanie do sklovca) a niekedy aj k náhlej úplnej strate videnia. Opuch sietnice a rast nových ciev sa dá ovplyvniť (zastaviť, spomaliť) vhodnou liečbou.