cover photo

Čo je uzáver sietnicovej žily

Sietnica je tenká vrstva vystielajúca vnútro oka. Obsahuje svetlocitlivé bunky (fotoreceptory), ktoré vnímajú svetlo, a nervové bunky, ktoré z nich vedú impulzy do mozgu. Pre videnie (rozpoznávanie detailov, čítanie) je najdôležitejšia centrálna časť sietnice – makula (žltá škvrna). Zásobenie sietnice kyslíkom zabezpečujú sietnicové tepny a žily. Jeho nedostatok (uzávery tepien, žíl) vedie preto k poškodeniu sietnice, ktoré je vždy závažné a spojené s rizikom poškodenia či trvalej straty zraku.

Uzáver sietnicovej žily je ochorenie, ktoré postihuje asi 0,7 % pacientov vo vekovej skupine od 49 do 60 rokov a 4,6 % pacientov vo veku nad 80 rokov. Hneď po diabetickej retinopatii je druhou najčastejšou príčinou poklesu zraku z cievnej príčiny, pričom najčastejšou príčinou poklesu zraku je opuch sietnice v oblasti makuly.

Pri uzávere sietnicovej žily sa v žile vytvorí zrazenina brániaca odtoku odkysličenej krvi zo sietnice oka do srdca, čo vedie ku vzniku očných komplikácií (krvácanie, opuch, ischémia), sprevádzaných postupnou stratou videnia (akútna fáza).Časom sa obnoví odtok krvi poškodenou žilou, alebo vznikne náhradná cesta odtoku krvi z oka, a vymizne krvácanie (chronická fáza). V tejto fáze môže pretrvávať chronický opuch sietnice a zhoršené videnie alebo môžu vzniknúť novotvorené cievy, čo môže spôsobiť aj zakrvácanie oka sprevádzané náhlou stratou videnia.