cover photo

Amslerova mriežka

Otestujte sa Amslerovou mriežkou

Amslerovu mriežku, ktorú odporúčajú slovenskí oftalmológovia, môžete nájsť na stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Návod na použitie Amslerovej mriežky

  1. ak používate okuliare na čítanie, určite si ich nasaďte
  2. zakryte si jedno oko a druhým pozerajte na bod v strede mriežky
  3. po celý čas majte oko zaostrené
  4. pozerajte sa stále priamo len na centrálny bod
  5. všetky čiary by mali zostať rovné a štvorčeky by mali mať rovnakú veľkosť
  6. otestujte si každé oko zvlášť

Sledujte, či niektorá časť mriežky zmizne, je pokrivená, odfarbená alebo na nej vidíte iné zmeny. V prípade akýchkoľvek zmien čo najskôr kontaktujte svojho lekára.