Zoznam centier

Očne kliniky a oddelenia , ktoré sú zaradené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Liečbu VPDMDEM podľa platných indikačných kritérií uvedených vo Vestníku MZSR plne hradí Vaša zdravotná poisťovňa.

Bratislava
Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6

Bratislava
Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

Banská Bystrica
II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta

Prešov
Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14

Košice
Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1

Žilina
Očné oddelenie NsP, V. Spanyola 43

Nitra
Očná klinika Fakultná nemocnica, Špitálska 6

Trenčín
Fakultná nemocnica, Legionárska 2

Ružomberok
Očná klinika ÚVN SNP, ul. gen. M. Vesela 21

Nové Zámky
Očné oddelenie FNsP

Zvolen
OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene

Bratislava
Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.

Košice
Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43

Bojnice
Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Poprad
Očné oddelenie NsP, Banícka 803/28

Trebišov
Očné oddelenie NsP, a. s.

Martin
Očná klinika MFN, Kollárova 22