Prevencia VPDM

Hoci príčiny ochorenia VPDM nie sú úplne známe, sú známe rizikové faktory, ktoré podporujú vznik tohto ochorenia.

Ak máte viac ako 50 rokov, dodržujte tieto rady:

  • nefajčite, resp. obmedzte fajčenie
  • pravidelne sledujte svoj krvný tlak
  • vyvarujte sa nadváhy
  • jedzte vyváženú stravu bohatú na vitamíny
  • pravidelne jedzte ovocie a zeleninu
  • chráňte si oči slnečnými okuliarmi
  • pravidelne navštevujte očného lekára
  • sledujte svoj zrak – pravidelne ho kontrolujte pomocou Amslerovej mriežky