Odborná garancia

MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
Klinika Oftalmológie LFUK
a UNB Ružinov

MUDr. Gabriela Pavlovičová
Fakultná nemocnica Nitra