Formy ochorenia

Podľa lokalizácie zrazeniny rozdeľujeme uzáver sietnicovej žily na viac typov:

Uzáver centrálnej (kmeňovej) žily sietnice (zrazenina je lokalizovaná pri výstupe hlavnej žily z oka) – ide o závažnejšiu, menej častú formu (vyskytuje sa  asi v 20 % prípadov všetkých uzáverov sietnicovej žily), keď ochorenie postihne celú sietnicu oka. Preto ju sprevádza výrazný pokles videnia.

Uzáver niektorej vetvy sietnicovej žily (centrálna žila sietnice sa delí na štyri vetvy, odvádzajúce krv zo štyroch kvadrantov oka) – častejšia, menej závažná  forma (vyskytuje sa asi v 80 % prípadov), keď je postihnutý  vždy príslušný kvadrant sietnice. Rozsah postihnutia videnia závisí od lokalizácie uzáveru.

Zrazenina v sietnicovej žile bráni odtoku odkysličenej krvi z oka, preto sa krv v oku hromadí, čo sa na sietnici prejavujekrvácaním a opuchom (edémom).

V dôsledku nahromadenia odkysličenej krvi v sietnici, vzniká v sietnici nedostatok kyslíka (ischémia).

Toto všetko deformuje a zhoršuje videnie, ktoré je väčšinou postupné, počas niekoľkých dní, týždňov až mesiacov, v závislosti od lokalizácie zrazeniny (nevzniká tu náhla strata videnia, ako to býva pri uzávere tepien sietnice).

Ak opuch sietnice a krvácanie zasahuje oblasť žltej škvrny (makuly), vzniká opuch makuly (30 – 73 % pacientov), ktorý spôsobuje deformáciu a postupný pokles videnia (najčastejšie za 1 – 3 mesiace). Len asi u 26 % pacientov opuch makuly spontánne odznie, u väčšiny pacientov si však vyžaduje ďalšiu liečbu.

Pri nedostatku kyslíka (ischémii) sa v sietnici začnú tvoriť VEGF faktory, ktoré podporujú vznik opuchu sietnice a rast nových ciev (neovaskularizácií) (35 % pacientov), ktoré by mali nedostatok kyslíka v sietnici vykompenzovať (podobne ako pri diabetickej retinopatii). Ich nekontrolovaný rast však vedie ku vzniku komplikácií (krvácanie do sklovca) a niekedy aj k náhlej úplnej strate videnia. Opuch sietnice a rast nových ciev sa dá ovplyvniť (zastaviť, spomaliť) vhodnou liečbou.