Zoznam centier

Očne kliniky a oddelenia, ktoré sú zaradené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Liečbu VPDMDEM podľa platných indikačných kritérií uvedených vo Vestníku MZSR plne hradí vaša zdravotná poisťovňa.

Bratislava

Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6

Bratislava

Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

Banská Bystrica

II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta

Prešov

Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14

Košice

Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1

Žilina

Očné oddelenie NsP, V. Spanyola 43

Nitra

Očná klinika Fakultná nemocnica, Špitálska 6

Trenčín

Fakultná nemocnica, Legionárska 2

Ružomberok

Očná klinika ÚVN SNP, ul. gen. M. Vesela 21

Nové Zámky

Očné oddelenie FNsP

Zvolen

OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene

Bratislava

Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.

Košice

Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43

Bojnice

Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Poprad

Očné oddelenie NsP, Banícka 803/28

Trebišov

Očné oddelenie NsP, a. s.

Martin

Očná klinika MFN, Kollárova 22