Rizikové faktory glaukómu

Prvým krokom k včasnej diagnóze je informovať seba aj svoju rodinu o kľúčových rizikových faktoroch vzniku glaukómu. V prípade existencie rizikových faktorov sa u osôb starších ako 35 rokov odporúča vyšetrenie zraku raz za rok.22 Lekár vám môže odporučiť častejšie vyšetrenie.

rizikove-faktury-obr

Ak sa na vás alebo na niekoho, koho poznáte, vzťahuje jeden alebo viacero z nižšie opísaných rizikových faktorov, pohovorte si s očným lekárom o vyšetrení na glaukóm.23

 rizikove-faktory-schema