Perspektíva pacienta s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom

U väčšiny ľudí sa obvykle objavuje len niekoľko príznakov primárneho glaukómu s otvoreným uhlom alebo sa neobjavujú žiadne.13

Prvým príznakom často býva pomalá strata bočného (alebo periférneho) videnia, ktorá môže zostať bez povšimnutia až do okamihu významnej straty zraku.7

Glaukóm - strata zraku

Glaukóm je známy ako „tichý zlodej zraku“, keďže sa môže rozvíjať bez akýchkoľvek nápadných príznakov.14 Pacient môže prísť až o 40 % zraku bez toho, aby čokoľvek spozoroval,14 preto sú pre včasnú diagnózu a liečbu dôležité pravidelné očné vyšetrenia u lekára.15

 Vyšetrovanie glaukómu (vyšetrovanie zraku)