Liečba glaukómu

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom sa najlepšie lieči v počiatočných štádiách s cieľom spomaliť progresívnu stratu zraku.25 Keďže sa jedná o chronické ochorenie, pacienta, ktorý trpí glaukómom, možno liečiť liekmi, napríklad očnými kvapkamiperorálnymi prípravkami alebo laserovou operáciou, tradičnou operáciou alebo kombináciou týchto metód.4

Je dôležité, aby sa očné kvapky používali pravidelne podľa predpisu.7 Odhaduje sa, že 25 % pacientov s glaukómom predpísané lieky neužíva,26 zatiaľ čo približne 50 % pacientov s glaukómom lieky užívať prestane, čo je spolu alarmujúcich 75 %.27 Na zvládnutie ochorenia je dôležité dodržiavanie režimu liečby a absolvovanie pravidelných vyšetrení.27