Dôležité linky

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – www.unss.sk
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov – www.sospotrebitelov.sk
Slovenská oftalmologická spoločnosť – www.soska.sk
Slovenská diabetologická spoločnosť – www.diaslovakia.sk