Ochorenia očného pozadia

Vekom podmienená degenerácia makuly

Starnutie prináša prirodzené zmeny na štruktúre očného pozadia, no zvyčajne sa len minimálne prejavujú na zraku. U pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) sa však prejavujú viaceré patologické zmeny, ktoré sa týkajú straty centrálneho videnia.

viac informácií

oko

Diabetická retinopatia

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolické ochorenie charakteristické nesprávnou reguláciou cukrov, tukov a bielkovín v organizme. Najzávažnejším prejavom ochorenia je porucha regulácie cukru v krvi.

viac informácií