Očné ochorenia

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.Milí naši pacienti,

zhoršenie zraku, rozostrenie videnia, slabšia farebná citlivosť či svrbenie,  aj to sú niektoré z príznakov, ktorým často nevenujeme primeranú pozornosť a pripisujeme ich na konto postupujúceho veku, či dôsledku práce pri počítači. Podceňovanie ťažkostí je však riskantné, lebo môže vyústiť až k trvalému ohrozeniu zraku. Ak sa však ochorenie podchytí včas, môžu sa oči a zrak pacienta dostať do pôvodnej formy, alebo aspoň výrazne spomaliť zhoršovanie stavu. Naše poznatky o rôznych ochoreniach sú často prekvapujúce, no žiaľ, prevencii sa neustále vyhýbame. Verím, že raz sa aj na Slovensku budeme môcť pochváliť vysokou účasťou na preventívnych prehliadkach aj u  oftalmológov nevynímajúc. Len keď sa na nás včas a s dôverou obrátite, môžeme využiť všetky svoje poznatky a schopnosti pre Vašu liečbu.

S úctou Váš
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
prezident Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti